Facebook
Twitter
YouTube

Priporočila za prebivalce - vročina, ozon, naravne kopalne vode (15. 6. 2015)

Obveščamo vas, da so na Centru za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili naslednja priporočila za prebivalce za leto 2015:


1. Napotki prebivalcem za ravnaje ob vročini


2. Povišane koncentracije troposferskega ozona - priporočila za prebivalce

3. Naravne kopalne vode v Sloveniji - priporočila za kopalce

Priporočila so v prilogi.

Priporočila so dostopna tudi na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) v ikoni PRIPOROČAMO.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE