Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev (9. 9. 2020)

Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 2.0.

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št 24/12, 78/16, 26/19) Izpostava URSZR Kranj objavlja javno predstavitev odobrenega in sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 2.0. 

Ogled načrta je zaradi trenutnih razmer mogoč le preko spleta, in sicer na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podportalu Izpostave URSZR Kranj: http://www.sos112.si/kranj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE