Facebook
Twitter
YouTube

Poročilo o 24. natečaju »Bolje pripravljen kot poplavljen« (20. 7. 2020)

V mesecu avgustu 2019 je Izpostava URSZR Kranj razpisala natečaj za likovna in literarna dela  na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen«  (dopis št.603-57/2019-6  z dne 27.8.2019) za šolsko leto 2019/2020. Objavljamo poročilo o izvedenem natečaju.

Na 24. natečaju za izbor najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen« je iz Gorenjske regije sodelovalo 219 avtorjev, od tega je prispelo na natečaj 121 izdelkov.

Število prispelih LITERARNIH izdelkov je bilo 44 in sicer v :
- 2. kategoriji  10 del,
- 3. kategoriji 14 del,
- 4. kategoriji 20 del.

V izboru LIKOVNIH izdelkov  natečaja je bilo skupaj 77 del, od tega v:
- 1. kategoriji 2 izdelka,
- 2. kategorija 37 del,
- 3. kategoriji 43 del
- 4. kategoriji 5 del. 

Sodelujoče šole in vrtci niso upoštevali razpisnih določil in so na razpis poslali večje število  del, prejeli smo tudi nekaj likovnih in literarnih del, kjer je sodelovalo več avtorjev.

Na razpisu je sodelovalo 8 osnovnih šol (4 OŠ, 2 podružnični šoli, 2 OŠ s prilagojenim programom) in 1 vrtec. Na natečaju je  sodelovalo skupaj 30  mentoric iz šol in vrtcev.

S sklepom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje (štev.603-57/2019-36   z dne 10.02.2020 ) je bila imenovana komisija za izbor najboljših literarnih in likovnih del. Za oba predsednika komisij so bile izdelane pogodbe o delu: literarna komisija Vladimir Pirc (1000-4/2020-7-DGZR, z dne 25.2.2020)  in likovna komisija Valentin Slapar (1000-4/2020-8-DGZR, z dne 25.2.2020).

Literarna dela je ocenjevala  regijska komisija v naslednji sestavi:
- predsednik komisije: Vladimir Pirc, Prof. slovenščine in soc.
- član:  Uroš Bučan, iz Izpostave URSZR Kranj
- članica: Martina Dragoš Grims, iz Izpostave URSZR Kranj.

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del iz vseh treh starostnih kategorij, skupaj 15 literarnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru je komisija upoštevala naslednja merila:
- tematsko ustreznost
- izvirnost besedila
- jezikovni slog
- celovitost besedila

Likovna dela  je ocenjevala regijska komisija v sestavi:
- predsednik komisije: Valentin Jernej Slapar, slikar
- član: Robert Skrinjar, iz Izpostave URSZR Kranj
- članica: Martina Dragoš Grims, iz Izpostave URSZR Kranj

Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala po pet najboljših del, skupaj 20 likovnih del in jih poslala na državni izbor. Pri izboru najboljših likovnih del je komisija upoštevala sledeča merila:
- starostni stopnji primeren likovni izraz,
- izvirnost del,
- tematsko ustreznost.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja aktivnosti programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2019/2020 je komisija  izbrala Osnovno šolo Žirovnica, Žirovnica, katera je za nagrado prejela pohvalo in dežne plašče.

Za najaktivnejši vrtec v regiji je bil izbran Vrtec Agata, Poljane, ki so za nagrado prejeli pohvalo, kocke in didaktične igre Bolje pripravljen kot poplavljen.

Zaradi bolezni COVID-19 letos ni bilo zaključne prireditve s podelitvijo nagrad in potrdil. Nagrade in potrdila za regijski nivo in državni nivo smo dne 8.6.2020 razvozili po osnovnih šolah in vrtcu. Na državnem izboru smo iz gorenjske regije imeli tri nagrajence. Pri dostavi nagrad in potrdil smo upoštevali vse varnostne ukrepe.

Nagrajenka za likovni izdelek, iz 3. kategorije, iz OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka je:

ZOJA FORTIN; mentorica je Branka Mali.

Nagrajenca za literarni izdelek, iz:

- 2. kategorije, iz OŠ Cvetka Golarja, Škofja loka je VIDA AŽMAN; mentorica Petra Cesar in

- 4. kategorije, iz OŠ Žiri, Žiri je REBEKA CANKAR; mentorica Maja Brezovar.

Iskrene čestitke nagrajencem in mentoricam.

Letošnji natečaj je potekal v okviru projekta „Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav”. Projekt (nagrade na natečaju) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Nagrade na regijski ravni:

Kategorija

Nagrada

1. kategorija – vrtec

Vrečka za čevlje, športna brisača, igra Spomin

2. kategorija – I. triada OŠ

Vrečka za čevlje, športna brisača, torbica za okoli pasu

3.  kategorija - II. triada OŠ

Vrečka za čevlje, športna brisača, mali nahrbtnik

4. kategorija - III. triada OŠ)

Vrečka za čevlje, športna brisača, bidon

Nagrade na državni ravni:

Kategorija

Nagrada

1., 2., 3. in 4. kategorija

Nahrbtnik, športni trak (znojnik)

Mentorji

Športna brisača

Nagradam, ki so financirane iz kohezijskega projekta, so dodane še nagrade iz kvote URSZR. Na podlagi dopisa URSZR, št. 603-57/2019-91-DGZR, z dne 26.5.2020 smo se odločili, da lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež podarimo OŠ Gorje, občina Gorje.

Priloge:
- slike
- poročilo ob zaključku izvedbe natečaja

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE