Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb (20. 3. 2020)

na Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Izpostava URSZR Kranj je izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.
Javno zbiranje predlogov in pripomb na Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0 bo trajalo od 20. 03. 2020 do 20. 04. 2020, zaradi trenutnih razmer (korona virus), samo preko elektronske pošte in sicer na e-naslovu: gp.kr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE