Facebook
Twitter
YouTube

Slovesnost ob Dnevu Civilne zaščite na Gorenjskem (6. 3. 2020)

Regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2020 na Gorenjskem, je bila v Dvorani Janeza Filipiča v Naklem, v četrtek 5. marca 2020.

Letošnjo regijsko slovesnost smo obeležili v Dvorani Janeza Filipiča v Naklem, v soorganizaciji Občine Naklo in Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj.

Regijske prireditve so se udeležili, predstavniki gorenjskih občin, gasilskih zvez in poveljstev, gorske reševalne službe, jamarske in podvodne reševalne službe, Kinološke zveze in Zveze vodnikov reševalnih psov, tabornikov in skavtov, območnih združenj Rdečega križa, predstavniki štabov, enot in služb Civilne zaščite, predstavniki zdravstva, veterine, okolja, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izpostava Gorenjska, Centrov za socialno delo Gorenjske, predstavniki Slovenske vojske, Policije, predstavniki služb in enot, ki so sodelovale na lanskoletni vaji »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019«, predstavnika Elektro Gorenjska in drugi.

Prisotne so nagovorili:

- g. Robert Skrinjar, vodja Izpostave URSZR Kranj,

- g. Klemen Šmid, poveljnik Štaba CZ za Gorenjsko,

- g. Ivan Meglič, župan občine Naklo,

- g. Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in član štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, slavnostni govornik ob Dnevu Civilne zaščite.

Na slovesnosti so priznanja Civilne zaščite vročili zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2019. Priznanja so simbolična zahvala za dolgoletno nesebično in prizadevno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Na Gorenjskem je bilo v letu 2020 podeljenih skupaj 30 ZNAKOV CZ: 

- 2 PLAKETI CZ – obe plaketi sta bili podeljeni na državni prireditvi na Brdu,

- 4 ZLATI ZNAKI CZ,

- 10 SREBRNIH ZNAKOV CZ – 2 srebrna znaka sta bila podeljena na državni prireditvi na Brdu,

- 14 BRONASTIH ZNAKOV CZ.

Priložnostno darilo na prireditvi so prejeli:

-        g. Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in član štaba Civilne zaščite Republike Slovenije,

-        g. Ivan Meglič, župan občine Naklo,

-        Sodelujoči na vaji VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019,

-        predstavnik Elektro Gorenjska.

Ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prihodnje leto se bomo zopet srečali v eni od občin na Gorenjskem.

 

Pregled dobitnikov priznanj se nahaja v priponki. Oglejte si nekaj utrinkov iz slovesne podelitve priznanj in nagrad CZ.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE