Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt zaščite in reševanja Gorenjska (7. 2. 2020)

Objavljamo dopolnjeno verzijo Regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 5.1_2.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE