Facebook
Twitter
YouTube

Poročilo o vaji Letalska nesreča Karavanke 2019 (6. 12. 2019)

Objavljamo Poročilo o vaji Letalska nesreča Karavanke 2019.

Vaja se je organizirala z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med slovenskimi, italijanskimi in organi avstrijske zvezne dežele Koroške, pristojnimi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), na področjih: 

- pripravljenosti (ukrepanje, koordinacija, vodenje in komunikacije),
- medsebojnega obveščanja,
- nudenja mednarodne pomoči,
- nudenja prve pomoči in interoperabilnosti reševalnih enot ter služb pri odzivanju na nesreče,
- urjenja v vodenju velikih nesreč,
- medsebojnega sodelovanja preiskovalnih ter drugih služb.

Priloge: 
- Poročilo o izvedbi vaje Letalska nesreča Karavanke 2019
- Analiza vaje Letalska nesreča Karavanke 2019
- Ocena vaje Letalska nesreča Karavanke 2019

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE