Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (29. 11. 2019)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.
V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-1/2019-1-DGZR, z dne 26. 11. 2019), ki bodo podeljena ob dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 24. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 31. 1. 2019, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2020 podelil:

-        1 nagrado – kipec Civilne zaščite,

-        15 priznanj – plaketa Civilne zaščite,

-        25 priznanj – zlati znak Civilne zaščite,

-        50 priznanj – srebrni znak Civilne zaščite,

-        100 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite.

Predloge za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade pošljite na priloženih obrazcih  v:

- papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) na naš naslov: Izpostavo URSZR Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,

- elektronski obliki (na obrazcu A in/oz. B, v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.kr@urszr.si ,

najkasneje do 17. januarja 2020. Prosimo, da upoštevate omenjeni datum, ker se predloge za priznanja vpisuje v aplikacijo Priznanja CZ le določen čas.

PRILOGA:
- dopis
- preglednica razpisanih priznanj za leto 2019
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE