Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja Gorenjska (14. 11. 2019)

Objavljeni so dopolnjeni Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko in nov Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za gorenjsko regijo.
Dopolnjeni Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko ob:

-        množični nesreči na avtocesti, dopolnjena verzija 2.3_3,

-        poplavah, dopolnjena verzija 3.1_4,

-        potresu, dopolnjena verzija 5.1,

-        izlitju nevarnih snovi, dopolnjena verzija 1.1_3,

-        oskrbi z vodo, dopolnjena verzija 3.1_4,

-        uporabi orožij, dopolnjena verzija 3.1_3,

-        železniški nesreči, verzijo 4.0_3,

-        pojavu posebno nevarnih bolezni živali, verzijo 3.0_3 in

-        nesreči zrakoplova, dopolnjena verzija 3.1_5

ter nov načrt

-        velikem požaru v naravnem okolju, verzija 1.0.


Regijski načrti zaščite in reševanja se nahajajo na spletnem portalu Izpostave URSZR Kranj v meniju: Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE