Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev (29. 5. 2019)

Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št 24/12 in 78/16) Izpostava URSZR Kranj objavlja javno predstavitev odobrenega in sprejetega Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.

Vsi zainteresirani si lahko Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0 ogledajo od 30. 05. 2019 do 30. 06. 2019 vsak delovni dan na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podportalu Izpostave URSZR Kranj: http://www.sos112.si/kranj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Požar 1.0 (PDF datoteka)