Facebook
Twitter
YouTube

Vabilo-24.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RKS (8. 5. 2019)

Vabimo na ogled XXIV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RK v letu 2019, ki bo izvedeno v soboto 11.5.2019, v občini Žiri. Vljudno vabljeni! Izpostava URSZR KranjUprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Škofja Loka organizirata v sodelovanju z Občino Žiri, XXIV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo v soboto,  11. maja 2019, s pričetkom ob 9. uri, pred restavracijo Sklednik, občina Žiri.

Potekalo bo na štirih lokacijah delovnih mest (4 DM) ter na dveh lokacijah predstavitvenih mest (2 PM):

  1.  

PM1

Pri Skledniku

-        Prikaz gasilci

-        Prikaz »PIJANA OČALA«

  1.  

DM1

Pri telovadnici šole

DELO EKIP PRVE POMOČI

  1.  

DM2

Pri Mercatorju, blagovnica

DELO EKIP PRVE POMOČI

  1.  

PM2

Pri kinu

Snemanje čelade pri motoristu

  1.  

DM3

Pri ZD

DELO EKIP PRVE POMOČI

  1.  

DM4

Kolesarnica pri Alpini

DELO EKIP PRVE POMOČI

Na ta način uresničujemo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo občino, regijo in širše. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti bodo sodelovale ekipe za prvo pomoč:

–        ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);

–        ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter ekipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);

–        ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki, ki so vpisane v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o  evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09);

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti bo imela pravico sodelovanja na 25. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno v Notranjski regiji, predvidoma oktobra 2019, v občini Postojna.

XXIV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa se bo udeležbo 12 ekip prve pomoči.

Vljudno vas vabimo, da si vzamete čas in si pobližje ogledate delo ekip prve pomoči na  preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Križah.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE