Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek 23. regijskega natečaja (28. 3. 2019)

za likovna in literarna dela na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE« v šolskem letu 2018/2019.

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2018/2019 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-47/201/8-1-DGZR z dne 30. 07. 2018) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2018/19 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu avgustu 2018 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan 32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev ter 34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ.

Na razpis se je odzvalo 6 osnovnih šol in 1 vrtec in sicer z 234 avtorji s skupno 149 izdelki.

Zahteve na podlagi razpisa za LIKOVNE IZDELKE so:
- mladi 1. 2. 3. in 4. kategorije ustvarjajo izdelke na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE«
- vključene so lahko naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril, kiparstvo, relief, montaža, fotografija in fotomontaža;
- je format izdelka lahko od A4 do 50/70; kaširane rešitve in okvirjena likovna dela ne bodo sprejeta, zamazana in poškodovana likovna dela pa bodo zavrnjena.

LIKOVNIH DEL smo prejeli 108 in sicer:
- v I. kategoriji 15 del,
- v II. kategoriji 51 del,
- v III. kategoriji 36 del in
- v IV. kategoriji 6 del.

Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Robert Skrinjar  in Martina Dragoš Grims iz Izpostave URSZR Kranj.

Zahteve na podlagi razpisa za LITERARNE IZDELKE so:
- učenci 2., 3. in 4. kategorije napišejo umetnostno besedilo na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE« (pesem, domišljijski spis, dramsko besedilo, ipd);
- učenci napišejo neumetnostno besedilo na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE« (esej, razprava, reportaža, poljudnoznanstveno besedilo, poročilo, ipd);
- pri oblikovanju besedil na razpisano temo upoštevajo značilnost pravopisnih pravil, besedilne in pripovedne vrste ter zunanjo oblikovanost besedil.

LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 41 in sicer:
- v II. kategoriji 10 del,
- v III. kategoriji 24 del in
- v IV. Kategoriji 7 del.

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Uroš Bučan in Martina Dragoš Grims iz Izpostave URSZR Kranj. Nagrade, ki jih je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje in jih bodo skupaj s potrdili prejeli nagrajenci so sledeče:

Kategorija

Nagrada

1. kategorija

Plišasti ježek, igrica Neurje, kresnička, papirnata vrečka

2. kategorija

Naglavna svetilka, igrica Neurje, kresnička, papirnata vrečka

3.  kategorija

Naglavna svetilka, trak za okoli vratu, kuli , papirnata vrečka

4.  kategorija

Naglavna svetilka, trak za okoli vratu, kuli , papirnata vrečka

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 33 mentoric (med njimi sta dva mentorja). Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2018/2019 je bila izbrana OŠ ŽIRI, JOBSTOVA 22, ŽIRI, ki bo za nagrado prejela 40 kom odsevnih trakov, 40 kom igre Neurje. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran VRTEC AGATA, POLJANE 100, POLJANE VRTEC, ki bo za nagrado prejel 40 kom odsevnih trakov, 40 kom igre Neurje.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

PRILOGA:
- zapisnik – likovni
- zapisnik - literarni

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE