Facebook
Twitter
YouTube

Projekt DIRECT – Postanimo odporni na nesreče (13. 3. 2019)

Za zmanjšanje tveganj pred naravnimi in drugimi nesrečami je Gasilsko reševalna služba Kranj pristopila k evropskemu projektu DIRECT – Disaster REsilient Communities and Towns oziroma Postanimo odporni na nesreče, katerega temeljni cilj je ozaveščanje širše lokalne skupnosti, javnih ustanov in vzgojno - izobraževalnih zavodov v regiji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Aktivnosti projekta so bile usmerjene k izboljšanju nivoja pripravljenosti prebivalcev in profesionalnih enot s področja zaščite in reševanja. Pri zmanjševanju tveganj pred naravnimi in drugimi nesrečami je zelo pomembno preventivno delovanje, ozaveščanje prebivalcev in usposobljenost reševalnih enot, ki posredujejo v nesreči.

Občutek varnosti pomembno vpliva na kvaliteto življenja v našem bivalnem in delovnem okolju. Kljub prizadevanjem za dvig varnostnih standardov se nesrečam nikoli ne bomo mogli v celoti izogniti. Klimatske spremembe, urbanizacija in pogosto premalo premišljeni posegi v naravno okolje vedno znova botrujejo ogrožanju človeških življenj in materialni škodi. Zato je toliko pomembnejše ustrezno preventivno delovanje. Če se kot družba želimo na učinkovit način odzvati na izredne dogodke, ki nastanejo kot posledica naravnih in drugih nesreč, je ogroženost potrebno pravočasno prepoznati in se nanjo ustrezno pripraviti. Za izboljšanje nivoja varnosti je potreben celovit pristop. Okrepiti moramo učinkovitost enot za zaščito, reševanje in pomoč, ki posredujejo ob nesrečah, prav tako pa tudi ozavestiti širšo javnost k samozaščitnem ravnanju, saj je učinkovito zmanjšanje nesreč možno le, če se vsi segmenti družbe zavedajo lastne vloge pri preprečevanju nesreč in odpravljanju posledic, kadar do njih vseeno pride (vir: Brošura DIRECT – Postanimo odporni na nesreče, ogroženost ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, Gasilsko reševalna služba Kranj).

Zaključna prireditev projekta DIRECT je potekala v konferenčni dvorani Gasilsko reševalne službe Kranj, Bleiweisova cesta 34, dne 13.03.2019, s pričetkom ob 16.00 uri. Prisotne sta nagovorila župan MO Kranj, gospod Matjaž Rakovec in direktor Gasilsko reševalne službe Kranj, gospod Tomaž Krišelj.

Večino projektnih aktivnosti je uspešno zaključenih. Opravljeno delo je bilo predstavljeno v kratkem povzetku. Sodelujočim, ki so prispevali k uspešni izvedbi projektnih nalog, so bile podeljene nagrade, med njimi učencem štirih osnovnih šol iz Kranja z mentorji, ki so v kvizu pokazali svoje bogato znanje o požarni varnosti in pravilnem ukrepanju v primeru naravnih in drugih nesreč. Svojo ustvarjalnost so učenci izrazili tudi v literarnih in likovnih delih. V prilogi so predstavljene še ostale projektne aktivnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE