Facebook
Twitter
YouTube

Regijska podelitev nagrad in priznanj ob Dnevu CZ (24. 2. 2019)

Regijska slovesnost ob 1. marcu – Dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite v letu 2019 bo v sredo, 6. marca 2019, ob 17. uri, v dvorani Gorjanskega doma, Zgornje Gorje 46, 4247 Zg. Gorje.

1. marec se praznuje kot »Dan Civilne zaščite«. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za Dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z Dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob 1. marcu – Dnevu Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Gorenjsko, skupaj z Izpostavo URSZR Kranj in v sodelovanju z občino Gorje, regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2019. Slovesnost bo v sredo, 6. marca 2019, ob 17. uri, v dvorani Gorjanskega doma, Zgornje Gorje 46, 4247 Zg. Gorje.

 
Govorniki na prireditvi bodo:

- g. Robert Skrinjar, vodja Izpostave URSZR Kranj

- g. Klemen Šmid, namestnika poveljnika Štaba CZ za Gorenjsko 

- g. Peter Torkar, župan občine Gorje

- ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, URSZR

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije ob 1. marcu - Dnevu Civilne zaščite. Nekatera bodo podeljena že v petek, 1. marca 2019, na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na Gorenjskem bo za leto 2019 podeljenih SKUPNO 53 ZNAKOV CZ (48 na regiji in 5 na Brdu):

- 33 BRONASTIH ZNAKOV CZ; 1 bo podeljen na državni prireditvi ob Dnevu CZ na Brdu, dne 1. marca 2019

- 8 SREBRNIH ZNAKOV CZ, 1 bo podeljen na državni prireditvi ob Dnevu CZ na Brdu, dne 1. marca 2019

- 8 ZLATIH ZNAKOV CZ; 2 bosta podeljena na državni prireditvi ob Dnevu CZ na Brdu, dne 1. marca 2019

- 4 PLAKETE CZ; 1 bo podeljena na državni prireditvi ob Dnevu CZ na Brdu, dne 1. marca 2019

Pregled dobitnikov priznanj in vabilo se nahajata v priponki.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)

Pregled dobitnikov nagrad in priznanj (PDF datoteka)