Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb (28. 1. 2019)

na Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.
Izpostava URSZR Kranj je izdelala Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.

Javno zbiranje predlogov in pripomb na Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0 bo trajalo od 29. 01. 2019 do 28. 2. 2019, vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na e-naslovu: gp.kr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE