Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja VNDN v ICZR Ig za leto 2019 (19. 12. 2018)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu za leto 2019.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE