Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2019 (15. 11. 2018)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2019.

PRILOGA:
- dopis URSZR
- dopis Izpostava URSZR Kranj
- preglednica razpisanih priznanj za leto 2019
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE