Facebook
Twitter
YouTube

23. natečaj »Naravne in druge nesreče - Neurje 2018/2019« (10. 9. 2018)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2018/2019 razpisala 23. natečaj likovnih in literarnih izdelkov »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema letošnjega natečaja je »Neurje«.Namen letošnjega natečaja »Naravne in druge nesreče – Neurje« je, da se mladi seznanijo z neurjem in z njenimi morebitnimi posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Z natečajem želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Podrobnejše informacije so v prilogah.

Ta razpis velja samo za gorenjske osnovne šole in vzgojno varstvene zavode. Vsaka Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje razpiše svoj regijski natečaj »Naravne in druge nesreče«, ki ga objavi na svoji spletni strani.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis Natečaj Naravne in druge nesreče-Neurje (PDF datoteka)

Razpis natečaj Neurje (Word datoteka)

Obrazec (Word datoteka)

Privolitev - mentor (Word datoteka)

Privolitev - otrok (Word datoteka)