Facebook
Twitter
YouTube

Urjenje »Tržič BPT 2018« (26. 3. 2018)

Z namenom stalnega urjenja in izobraževanja pripadnikov Regijske enote Civilne zaščite za tehnično reševanje Gorenjske regije, ter krepitvijo sodelovanja s silami za zaščito, reševanje in pomoč Občine Tržič je Izpostava URSZR Kranj v soboto 24.3.2018 pripravila enodnevno praktično urjenje »Tržič BPT 2018«, na temo opiranja in podpiranja poškodovanih objektov ter iskanja in reševanja zasutih v ruševinah. Urjenje je bilo izvedeno na objektu namenjenem rušenju, na naslovu Predilniška 16, (stara upravna stavba BPT) v Tržiču. Urjenje je bilo enodnevno, napovedano, praktično.

Nosilec organizacije in izvedbe urjenja je bila Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje Gorenjske regije, v sodelovanju z gasilskimi enotami GZ Tržič in zunanjimi strokovnjaki na področju reševanja iz ruševin.

Načrt za izvedbo urjenja je bil izdelan skladno z določili za izvedbo vaj v Pravilniku o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št 104/2008) s spremembami in dopolnitvami.

1NAMEN IN CILJI URJENJA

2. SODELUJOČI IN NJIHOVE NALOGE

Sodelujoči

Predvidena aktivnost

Izpostava URSZR Kranj

Vodenje urjenja, spremljanje aktivnosti, zagotavljanje koordinacije,

Enota za tehnično reševanje:

Oddelek CZ za tehnično reševanje Gorenjske regije

 Oddelek CZ za iskanje zasutih v ruševinah Gorenjske regije

Ogled območja, izdelava varnostne ocene

Opiranje in podpiranje poškodovane stavbe

Iskanje in reševanje iz ruševin

Reševanje z vrvno tehniko

Logistični center CZ gorenjske regije in podpora - admin

Izdaja MTS, logistika, podpora vodstvu urjenja

CZ EHI - MUSAR

Častnik za varnost, strokovni nasveti pri izvajanju aktivnosti

Jamarska reševalna služba

strokovni nasveti pri izvajanju aktivnosti

Enote GZ Tržič

Ogled območja, izdelava varnostne ocene

Opiranje in podpiranje poškodovane stavbe

Iskanje in reševanje iz ruševin

Reševanje z vrvno tehniko

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE