Facebook
Twitter
YouTube

Izbor 22. regijskega natečaja »KLIC NA ŠTEVILKO 112!« (26. 3. 2018)

Objavljano izbor 22. regijskega natečaja za likovna in literarna dela na temo »KLIC NA ŠTEVILKO 112!« v šolskem letu 2017/2018.

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2017/2018 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-39/2017-1-DGZR z dne 03. 08. 2017) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Kranj tudi za šolsko leto 2017/18 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “ »KLIC NA ŠTEVILKO 112!«  ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2017 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan 32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev ter 34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ. Na razpis se je odzvalo 6 osnovnih šol ter 1 osnovni šoli s prilagojenim programom in 3 vrtci in sicer z 166 avtorji s skupno 140 izdelki.

Zahteve na podlagi razpisa za likovne izdelke so bile:

LIKOVNIH DEL smo prejeli 107 in sicer:

Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Robert Skrinjar  in Martina Dragoš Grims iz Izpostave URSZR Kranj.

Zahteve na podlagi razpisa za literarne izdelke so bile:

LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 33 in sicer: 

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Martina Dragoš Grims iz Izpostave URSZR Kranj.
Nagrade, ki jih je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje in jih bodo skupaj s potrdili prejeli nagrajenci so sledeče:

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 27 mentoric v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2017/2018 je bila izbrana OŠ Poldeta Stražišarja, Kejžarjeva 35, 4270 Jesenice, ki bo za nagrado prejela 40 PODLOG ZA MIŠKO IN 3 IGRE SPOMIN.

Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Agata – Enota Poljane 59, Lovski dom, ki bo za nagrado prejel 3 KOCKE IN 3 IGRE SPOMIN.

Igrico Pikec Ježek in gasilko Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU bomo podarili OŠ Helene Puhar Kranj.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Uprava RS za zaščito in reševanje vsako leto razpiše natečaj za likovna in literarna dela na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE. Izpostava URSZR Kranj v sodelovanju z vrtci in šolami izbere najboljša dela v regiji, ki nato sodelujejo na državnem natečaju. Vsi razpisi in natečaji so dostopni v meniju Razpisi in natečaji na spletni strani Izpostave URSZR Kranj oziroma na naslednji povezavi: Razpisi in natečaji.

PRILOGA:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik - likovni izdelik (PDF datoteka)

Zapisnik - literarni izdelki (PDF datoteka)

Avtor: Lucija Jemc (PDF datoteka)

Avtor: Miha Triler (PDF datoteka)

Avtor: Aljaž Langus (PDF datoteka)

Avtor: Olivija Selan (PDF datoteka)

Avtor: Kiara Hafner (PDF datoteka)

Avtor: Neja Potočnik (PDF datoteka)

Avtor: Zala Križnar (PDF datoteka)

Avtor: Eva Klemenčič (PDF datoteka)

Avtor: Tina Kunčič (PDF datoteka)

Avtor: Štefan Čop (PDF datoteka)

Avtor: Tim Markelj (PDF datoteka)

Avtor: Lana Marinšek (PDF datoteka)

Avtor: Tjaša Jesenko (PDF datoteka)

Avtor: Monika Tavčar (PDF datoteka)

Avtor: Nik Bergelj (PDF datoteka)