Facebook
Twitter
YouTube

Regijska podelitev nagrad in priznanj ob Dnevu Civilne zaščite (7. 3. 2018)

1. marec - Dan Civilne zaščite obeležujemo vsako leto s prireditvijo na kateri se zahvalimo za sodelovanje vsem, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči in s tem blažijo posledice naravnih in drugih nesreč.

Ob tej priložnosti na predlog ustanoviteljev, vsako leto poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam podelita priznanja in nagrade Civilne zaščite. Državna slovesnost ob Dnevu Civilne zaščite je bila 1. marca 2018 na Brdu pri Kranju.

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj in Štab CZ za Gorenjsko sta organizirala osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – Dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2018 na Gorenjskem, ob podpori župana g. Cirila Globočnika in sodelavcev iz občine Radovljica, za kar se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Slovesnost je potekala v ponedeljek 5. marca 2018, ob 17. uri, v Baročni dvorani Radovljiške graščine in Glasbene šole Radovljica v Radovljici.

Pozdravne besede namenil je uvodoma namenil vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj g. Robert Skrinjar.

Slavnostna govornika na prireditvi sta bila župan občine Radovljica, g. Ciril Globočnik in član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije g. mag. Stanislav Lotrič.

Regijske prireditve so se udeležili predstavniki gorenjskih občin, Gasilskih zvez na Gorenjskem in Gasilskih poveljstev občin na Gorenjskem, Gorske reševalne službe, Jamarske in Podvodne reševalne službe, Kinološke zveze in Zveze vodnikov reševalnih psov, tabornikov in skavtov, Rdečega križa Slovenije - območnih združenj na Gorenjskem, predstavniki štabov, enot in služb Civilne zaščite Gorenjske ter občin na Gorenjskem, predstavniki zdravstvenih organizacij in veterinarskih organizacij, predstavniki s področja okolja, Centrov za socialno delo na Gorenjskem, predstavniki Slovenske vojske, policije,…

Kulturni program so nam pripravili učenci Glasbene šole Radovljica. Skupaj s povezovalko so nam pripravili pester večer.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na Gorenjskem je bilo za leto 2018 podeljenih skupaj 37 ZNAKOV CZ in 3 PLAKETE CZ:

- 15 BRONASTIH ZNAKOV CZ – 1 bronasti znaki CZ je bil podeljen na državni prireditvi na Brdu 1. marca 2018.

- 12 SREBRNIH ZNAKOV CZ – 1 srebrni znak je bil podeljen na državni prireditvi na Brdu 1. marca 2018.

- 7 ZLATIH ZNAKOV CZ – 2 zlata znaka sta bila podeljen  na državni prireditvi na Brdu 1. marca 2018.

- 3 PLAKETE CZ – vse 3 so bile podeljene na državni prireditvi na Brdu 1. marca 2018.

Izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj in nagrad Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Prihodnje leto se bomo zopet srečali v eni od občin na Gorenjskem. Oglejte si nekaj utrinkov iz slovesne podelitve priznanj in nagrad CZ.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE