Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR cestni predori Gorenjska regija - nova verzija (4. 3. 2018)

Skladno s spremembami pri skupnih dodatkih in s spremembami pri obratnih načrtih upravljavcev za predor Karavanke in Ljubelj v lanskem letu se je dopolnil Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, verzija 4.1.


Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko se nahajajo tudi na spletni strani oziroma na naslednji povezavi: Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE