Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR epidemija pandemija za Gorenjsko regijo - popravki (4. 3. 2018)

Skladno s spremembami pri skupnih dodatkih je bil popravljen delni Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, verzija 1.0.

Popravki so nastali pri ažuriranju dodatkov k Načrtu in zakonskih podlag. Vsebinske spremembe niso nastale.

Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko se nahajajo tudi na spletni strani oziroma na naslednji povezavi: Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE