Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja VNDN v ICZR za leto 2018 (6. 1. 2018)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS za leto 2018.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE