Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (1. 12. 2017)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2017-1-DGZR, z dne 13. 11. 2017), ki bodo podeljena ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 22. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 27. 1. 2017, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2018 podelil:

 -       1 nagrado – kipec Civilne zaščite,

-       14 priznanj – plaketa Civilne zaščite

-       24 priznanj – zlati znak Civilne zaščite

-       48 priznanj – srebrni znak Civilne zaščite

-       94 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite.

 Predloge za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade pošljite na priloženih obrazcih  v:

Prosimo, da upoštevate omenjeni datum, ker se predloge za priznanja vpisuje v aplikacijo Priznanja CZ le določen čas.

Priloge:
- dopis URSZR
- preglednica razpisanih priznanj za leto 2018
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE