Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja (15. 6. 2017)

ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št 24/12 in 78/16) Izpostava URSZR Kranj objavlja javno predstavitev sprejetega Regijskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.

Regijski delni načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0 si lahko ogledate na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podportalu Izpostave URSZR Kranj: http://www.sos112.si/kranj (v priponki) ali v času od 21. 6. 2017 do 21. 7. 2017 na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj  (vsak delovni dan od 8.00 do 14.30 ure) po predhodni najavi na telefon 04 / 281 73 34.

Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko se nahajajo tudi na spletni strani oziroma na naslednji povezavi: Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE