Facebook
Twitter
YouTube

Urjenje Ekipe CZ INFOKOM Gorenjske - »Virnikova planina 2017« (17. 5. 2017)

Urjenje Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Gorenjske (INFOKOM) - »Virnikova planina 2017«.

V dneh 5.5. - 7.5.2017 je na območju Jezerskega, natančneje na Virnikovi planini, potekalo urjenje Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Gorenjske (INFOKOM) - »Virnikova planina 2017«.

Urjenje se je pripravilo in izvedlo na podlagi predpostavke, da je na ožjem območju občine Jezersko prišlo do nepredvidljivih vremenskih razmer, ki so imele za posledico močno naraščanje hudournikov, prestopanje strug in posledično poplavljanje zemljišč in objektov ter nanosa materiala. Štab CZ občine Jezersko je zaprosil Štab CZ za Gorenjsko za informacijsko in komunikacijsko podporo vodenja intervencije na območju nesreče ter za aktiviranje enot ZRP. Po odobritvi Poveljnika CZ za Gorenjsko je ReCO Kranj aktiviral Ekipo CZ INFOKOM Gorenjske preko sistema proženja pozivnikov. V nadaljevanju so se vključili člani enot: TRE, JRS, PP, Ekipa CZ Gorenjske za reševanje na vodi in iz vode in HNS celica Gorenjska. Urjenje je potekalo na območju Učnega centra Gorske reševanje zveze na Virnikovi planini, občina Jezersko ter v bližnji okolici.

Namen in cilji urjenja Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Gorenjske (CZ infokom gorenjske) in ostalih sodelujočih enot je bilo urjenje postopkov ob aktiviranju članov ekipe, pripravi osebne, skupne ter posebne opreme za varen transport in premik do lokacije določene za delo ekipe, urjenje postopkov javljanja izvozov, prihoda na kraj ter vmesnega poročanja na ReCO Kranj, urjenje vožnje v konvoju upoštevaje vse cestno prometne predpise, izboljšanja usposobljenosti ekipe za orientacijo v prostoru ter poznavanja Gorenjske regije, urjenje ekipe v izbiri ustrezne lokacije za postavitev centra zvez (baza), mobilnega repetitorja ZARE, urjenje ekipe za uporabo sredstev zvez ZARE, vključno z uporabo vozila za zveze Državne enote za zveze in njegove opreme, urjenje ekipe v postopkih zagotavljanja računalniškega omrežja v terenskih pogojih dela, urjenje ekipe v vodenju dnevnika dogodkov in drugih evidenc, izdelavi »MEDEVAC«, načrta zvez, operativnega načrta zvez (shema radijskih in telefonskih komunikacij vseh enot, služb in organov vključenih v »intervencijo«) ter upravljanja z radijskim prometom (v soglasju in pod strokovnim vodstvom ReCO Kranj), urjenje ekipe v postopkih obveščanja organov vodenja na nivoju regije ter občine Jezersko, urjenje postopkov za postavitev in delovanje mobilnega repetitorja ZARE Gorenjske, vključno s postopki za pridobitev dovoljenja uporabe in pridobivanje podatka o dovoljenem kanalu ZARE, zagotavljanje radijskih zvez ZARE na širšem območju urjenja, izdelava načrta zvez v pogojih intervencije, upravljanje z radijskim prometom, dodeljevanje klicnih znakov, izdelava in ažuriranje radijskega imenika skladno s potrebami, vodenje delovne karte z uporabo zemljevidov ter elektronskih kart, zagotovitev pogojev za spanje v terenskih pogojih dela, skrb za varnost članov ekipe ter morebitnih drugih oseb, navezovanja stikov s sorodno ekipo Občine Jezersko ter medsebojna izmenjava izkušenj, predstavitev organizacije ekipe in načinov dela zainteresirani strokovni javnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE