Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb (18. 4. 2017)

Javno zbiranje predlogov in pripomb na regijski delni načrt  ZiR -   Regijski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.
Izpostava URSZR Kranj je pripravila predlog novega regijskega delnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, Verzija 1.0.

Predlog je izdelan na osnovi sprejetega temeljnega državnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Morebitne predloge in dopolnitve na predlog načrta ZiR lahko posredujete najkasneje do 19. maja 2017 na elektronski naslov: gp.kr@urszr.si ali mateja.bauman@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE