Facebook
Twitter
YouTube

Izbor natečaja Naravne in druge nesreče - POZOR, NEVARNE SNOVI (29. 3. 2017)

Ob izboru natečaja »Naravne in druge nesreče – POZOR, NEVARNE SNOVI« posredujemo oba zapisnika – likovnega in literarnega.

Nagrade ob zaključku natečaj prejmejo:

Evidenca vseh prejetih izdelkov je sledeča:

Skupno število prispelih likovnih del na natečaj

179

Skupno število prispelih literarnih del na natečaj

29

Skupno število vseh prispelih del na natečaj

208

Skupno število prispelih del po kategorijah

 

Likovna dela I. kategorija

41

Likovna dela II. kategorija

46

Likovna dela III. kategorija

84

Likovna dela IV. kategorija

8

Literarna dela I. kategorija

/

Literarna dela II. kategorija

4

Literarna dela III. kategorija

18

Literarna dela IV. kategorija

7

Število vseh sodelujočih otrok na natečaju

262

Število vseh sodelujočih mentorjev na natečaju

44

Ob zaključku natečaj se vsem prav iskreno zahvaljujemo za vloženi trud in izvirne ideje pri izdelavi izdelkov. Izbrane izdelke smo poslali na državni nivo. V mesecu maju 2017 bo  organizirana zaključna prireditev državnega natečaja v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu.

Na regijskem nivoju bomo v mesecu aprilu 2017 posredovali:

Še enkrat iskrene čestitke avtorjem izdelkov ter njihovim mentoricam.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik-likovni izbor (PDF datoteka)

Zapisnik-literarni izbor (PDF datoteka)