Facebook
Twitter
YouTube

Regijska podelitev nagrad in priznanj ob Dnevu Civilne zaščite (14. 3. 2017)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2017 na Gorenjskem je bila v Kulturnem domu Železniki, 14. marec 2017.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja. 

Dan Civilne zaščite je priložnost, da poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj in Štab CZ za Gorenjsko je v soorganizaciji z Občino Železniki organizirala osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v torek, 14. marca 2017, ob 17. uri, v Kulturnem domu Železniki.

Prisotne so nagovorili:

- Jernej Hudohmet, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko ter direktor Urada za operativo na URSZR,

- mag. Anton Luznar, župan občine Železniki in

- Srečko Šestan, poveljnik CZ RS.

Regijske prireditve so se udeležili predstavniki gorenjskih občin, Gasilskih zvez na Gorenjskem in Gasilskih poveljstev občin na Gorenjskem, Gorske reševalne službe, Jamarske in Podvodne reševalne službe, Kinološke zveze in Zveze vodnikov reševalnih psov, tabornikov in skavtov, Rdečega križa Slovenije - območnih združenj na Gorenjskem, predstavniki štabov, enot in služb Civilne zaščite Gorenjske ter občin na Gorenjskem, predstavniki zdravstvenih organizacij in veterinarskih organizacij, predstavniki s področja okolja, Centrov za socialno delo na Gorenjskem, predstavniki Slovenske vojske, policije,…

Kulturni program so nam popestrili Rogisti Lovske družine Selca in pevski zborček OŠ Železniki. Skupaj s povezovalko, go. Tino Kamenšek so nam pripravili pester večer.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na Gorenjskem je bilo za leto 2016 podeljenih skupaj 42 ZNAKOV CZ in ENA PLAKETA:

- 26 BRONASTIH ZNAKOV CZ – 2 bronasta znaka CZ sta bila podeljena na državni prireditvi na Brdu 1. Marca 2017.

- 8 SREBRNIH ZNAKOV CZ – 1 srebrni znak je bil podeljen na državni prireditvi na Brdu 1. Marca 2017.

- 8 ZLATI ZNAKI CZ – 1 zlati znak je bila podeljen na državni prireditvi na Brdu 1. Marca 2017.

- 1 PLAKETA CZ – podeljena je bila na državni prireditvi na Brdu 1. Marca 2017.

Izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj in nagrad Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Prihodnje leto se bomo zopet srečali v eni od občin na Gorenjskem. Oglejte si nekaj utrinkov iz slovesne podelitve priznanj in nagrad CZ.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE