Facebook
Twitter
YouTube

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu VNDN v letu 2017 (20. 1. 2017)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2017, ki je objavljen v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE