Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad civilne zaščite (14. 12. 2016)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2017.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-3/2016-2 -DGZR, z dne 21. 11. 2016), ki bodo podeljena ob dnevu Civilne zaščite.

Predloge za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade pošljite na priloženih obrazcih v:

 - papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) na naš naslov: Izpostava URSZR Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,

 - elektronski obliki (na obrazcu A in/oz. B, v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.kr@urszr.si,  najkasneje do 13. januarja 2017.

Prosimo, da upoštevate navedeni datum, ker se predloge za priznanja vpisuje v aplikacijo Priznanja CZ le določen čas. Za dodatne informacije vam je na voljo naša sodelavka Martina Dragoš Grims (tel.: 04/281 73 35, e-naslov: martina.dragos.grims@urszr.si).

 

PRILOGE:
- dopis URSZR
- dopis Izpostava URSZR Kranj
- preglednica razpisanih priznanj za leto 2017
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE