Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja VNDN v ICZR Ig za leto 2017 (1. 12. 2016)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu za leto 2017.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE