Facebook
Twitter
YouTube

Vaja "Ruševina Gorenjska 2016" (29. 11. 2016)

V petek in soboto, 28. in 29. oktobra 2016, je bila na območju Gorenjske izvedena vaja« Ruševina Gorenjska 2016«. 

Vaja se je pripravila in izvedla na podlagi predpostavke, da je območje Gorenjske regije prizadel potres intenzitete VIII. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). Iz različnih območij Gorenjske regije prihajajo poročila o porušenih stanovanjskih in drugih objektih, ter poškodovanih komunikacijah. Iz prejetih poročil je razvidno, da so najbolj prizadete naslednje občine: Bled, Bohinj, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Železniki in Žirovnica.

Med drugim je v Občini Bled v ledeni dvorani na Bledu poškodovana cisterna v kateri se hrani amonijak za hlajenje, izpust ogroža bližnjo okolico, kjer so predvsem hotelske zmogljivosti. V Občini Bohinj je na več lokacijah več porušenih objektov, nekateri gorijo, ujetih je več ljudi in prišlo je do poškodb na vodovodu. V Občini Gorenja vas-Poljane sta v poslovno stanovanjskem centru Gorenja vas poškodovana dva objekta, uhaja plin, gori ostrešje, ujetih je več ljudi. V Občini Gorje je poškodovan objekt v stari tovarni v Vintgarju, kjer se sumi, da so ujeti ljudje. V Občini Jesenice je v delno porušenih objektih na območju obratov bivše železarne in v Kulturnem domu Hrušica ujetih več ljudi, večje število prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo. V Občini Jezersko so ujeti ljudje v ruševinah stavbe Kazina in Ankove karavle. V Mestni občini Kranj je v porušenih stavbah bivše Oljarice Kranj v Britofu pri Kranju ujetih več ljudi. Poškodovani so industrijski objekti v kompleksu Goodyear / SavaTech, pride tudi do požara. V Občini Radovljica je v Kamni Gorici v porušeni stavbi ujetih več ljudi. V Občini Škofja Loka je na več lokacijah več porušenih objektov, eden gori, ujetih je več ljudi, prišlo je do poškodb na vodovodu in plinovodu, v objektih, ki so se zrušili v kanjon Selške Sore je prav tako ujetih več ljudi. V Občini Železniki so v porušenih objektih ujeti ljudje, izpust nevarne snovi ogroža večje naseljeno območje. V Občini Žirovnica obstaja sum, da je v dolini Završnica plaz zasul več oseb ter, da je poškodovana vodna pregrada HE Završnica.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE