Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev RNZiR ob nesrečah v predoru (28. 11. 2016)

Javna predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št 24/12) Izpostava URSZR Kranj objavlja javno predstavitev sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0, ki nadomešča Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo, Verzija 3.2.

Ogled Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0 je mogoč v času od 28. 11. 2016 do 28. 12. 2016 na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj  (vsak delovni dan od 9.00 do 14.30 ure) po predhodni najavi na telefon 04 / 281 73 30, ali na spletni strani Izpostave URSZR Kranj http://www.sos112.si/kranj pod zavihkom Regijski načrti zaščite in reševanja.

Regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko se nahajajo tudi na spletni strani oziroma na naslednji povezavi: Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE