Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb za NZiR ob nesreči v predoru (17. 10. 2016)

Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni regijski načrt - Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Izpostava URSZR Kranj je prenovila Načrt zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo,ki se po novem imenuje Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Nov predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0. je bil izdelan predvsem zaradi odprtja novega enocevnega predora v Gorenjski regiji – Sten na obvoznici Škofja Loka. Hkrati smo dopolnili tudi nekatere podatke za predora Karavanke in Ljubelj, na novo oštevilčeni ali dodani so bili tudi nekateri posebni dodatki.

Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0 bo trajalo v času od 17. 10. 2016 do 17. 11. 2016, vsak delovni dan od 8.00 do 14.30 ure na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na e-naslovu: gp.kr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE