Facebook
Twitter
YouTube

Razpis 21. natečaja likovnih in literarnih del za leto 2016/2017 (29. 9. 2016)

na temo “NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!”

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2016/2017 in razpisom državnega natečaja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je Izpostava URSZR Kranj tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!”

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

V Sloveniji se veliko nevarnih snovi uporablja v različnih proizvodnih procesih, veliko nevarnih snovi pa se prepelje tudi po cestah, železniških tirih in morju. Tudi v vsakdanjem življenju se vsi srečujemo z nevarnimi snovmi (čistila, detergenti, kozmetični izdelki, baterije, barve, laki ipd). Ti izdelki nam lahko olajšajo življenje, ob nepravilni, nepazljivi ali prekomerni uporabi ter nepravilnem shranjevanju pa lahko predstavljajo nevarnost, saj škodljivo vplivajo na naše zdravje in okolje. Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Kranj do 6.2.2017. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. 

Izpostava URSZR Kranj bo na svoji regijski prireditvi meseca aprila 2017 najboljšim 35 avtorjem podelila nagrade in priznanja, njihovim mentorjem pa podelila potrdila.

URSZR bo maja 2017 organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35 najboljšim avtorjem likovnih in pisnih izdelkov ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

V ta namen smo vsem Gorenjskim VVZ in Osnovnim šolam v mesecu juniju 2016 posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

Več informacij o prevetivnih ukrepih in navodilih za ravnanje si lahko ogledate na www.sos112.si pod rubriko NAPOTKI PREBIVALCEM OB NESREČAH.

Priloge:
- dopis vrtcem in šolam
- razpis
- obrazec za izdelke

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE