Facebook
Twitter
YouTube

Temeljno usposabljanje za mednarodne reševalne akcije 2016 (23. 5. 2016)

V dneh od 17. do 19. Maja 2016 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekalo Temeljno usposabljanje za mednarodne reševalne akcije doma in v drugi državi.

Udeležilo se ga je tudi  devet pripadnikov enot Civilne zaščite Gorenjske regije. V sklopu usposabljanja so se pripadniki med drugim  spoznali:

Po zaključku je sledila analiza usposabljanja, ki je pokazala, da so tovrstna usposabljanja zaželena in koristna, kljub napornim trem dnem, so se udeleženci razšli z željo, da se čim prej srečajo na kakšnem od nadaljevalnih usposabljanj.

Izpostava URSZR Kranj bo nadaljevala z napotitvami pripadnikov CZ na tovrstna usposabljanja. Hkrati bodo pripadniki pridobljeno znanje lahko urili v vajah, ki jih organizira izpostava sama ali v sodelovanju z gorenjskimi občinami. Nekaj možnosti bo že v letu 2016 (sprejem pomoči iz Avstrije v okviru vaje »VODA OBALA 2016«, ob regijski vaji »RUŠEVINA GORENJSKA 2016«).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE