Facebook
Twitter
YouTube

Urjenje Ekipe CZ INFOKOM Gorenjske - »Virnikova planina 2016« (23. 5. 2016)

Urjenje Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Gorenjske (INFOKOM) - »Virnikova planina 2016«.

 


V dneh 14. in 15. maj 2016 je na območju Jezerskega, natančneje na Virnikovi planini, potekalo urjenje Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Gorenjske (INFOKOM) - »Virnikova planina 2016«.

Na urjenju so sodelovali tudi nekateri drugi člani, ki delujejo v okviru Službe za podporo CZ Gorenjske, Štaba CZ Gorenjske, tehnično reševalne enote CZ Gorenjske (TRE). Pridružili so se jim tudi prostovoljci iz ekipe prve pomoči RKS-OZ Radovljica ter predstavnica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Skupaj je na urjenju sodelovalo 15 oseb.

Urjenje je potekalo v dveh sklopih. V teoretičnem delu so se enote spoznale z osnovami delovanja Mehanizma CZ EU s poudarkom na zagotavljanju podpore tuji pomoči (HNS), sistemom radijskih zvez ZARE in delovanjem ter uporabo mobilnega repetitorja ZARE in vozila za zveze državne Ekipe CZ za zveze. Predstavnica DRSI je predstavila zakonodajo s področja prometa, vrst oziroma kategorij cest, reševanja v predorih, izrednih prevozov in vožnje v konvoju. V praktičnem delu so vsi udeleženci osvežili znanje iz temeljnih postopkov oživljanja, uporabe difibrilatorja ter imobilizacije ponesrečenca. Urili so se tudi v osnovah veščin s področja vrvne tehnike. Sledilo je urjenje v obliki simulacije postopkov ob veliki naravni nesreči, kjer so morali vadbenci spretno uporabiti pridobljeno novo znanje.

Simulacija je bila uspešno izvedena, vadbenci pa so urjenje zaključili z analiza, kjer so si izmenjali mnenja in izkušnje ter oblikovali predloge za nadaljnje aktivnosti.

Posebna zahvala gre Gorski reševalni zvezi Slovenije, ki nam je omogočila uporabo njihovega učnega centra »Virnikova planina« in seveda Upravi URSZR za zaščito in reševanje, ki nam je odobrila uporabo materialno tehničnih sredstev CZ.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE