Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek regijskega natečaja naravne in druge nesreče (16. 5. 2016)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov 20. regijskega natečaja likovnih in literarnih del v šolskem letu 2015/16, na temo Naravne in druge nesreče - “DELUJMO PREVENTIVNO” je potekala v OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA, Lipnica 12, Kropa.

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2015/2016 in razpisom državnega natečaja je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2015/16 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “DELUJMO PREVENTIVNO ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2015 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan 32 matičnim vrtcem in 34 matičnim osnovnim šolam.

Na razpis se je odzvalo 7 osnovnih šol, 3 podružnični šoli ter 1 osnovna šola s prilagojenim programom in 3 vrtci; in sicer s 140 avtorji, ki so prispevali skupno 143 izdelkov.

Prejeli smo 104 likovne izdelke - razvrščeni so bili v štiri kategorije in 39 literarnih izdelkov, ki so bili razvrščeni v tri kategorije.

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Mateja Bauman iz Izpostave URSZR Kranj. Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov 20. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2015/16, na temo Naravne in druge nesreče - “DELUJMO PREVENTIVNO” je potekala v OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA, Lipnica 12, Kropa, 13. maja 2016.

Pozdravne besede na zaključni prireditvi so nagrajenim učencem namenili:

Namen oziroma cilj natečaja je, da se mladi zavedo, da jim preventivno znanje in ravnanje lahko pomaga preprečiti nesrečo ali pa jim pomaga, da med ali po nesreči pravilno ravnajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma lahko sebi ali nekomu drugemu rešijo življenje.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 33 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako kakovostnik likovnih in literarnih del na temo DELUJMO PREVENTIVNO.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2015/2016 je bila izbrana OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA, ki je pripravila zaključno prireditev s podelitvijo nagrad in je za nagrado prejela lutkovno igrico gledališča FRUFRU z naslovom PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ, ki smo si jo ogledali na prireditvi. Prav tako so prejeli še 40 kosov podlog za miške.

Za najaktivnejši vrtec je bil izbran VRTEC AGATA iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je za nagrado prejel PENASTE KOCKE z znakom Ježka – Ježek je predstavljen v različnih aktivnostih: je gasilec, gorski reševalec, jamar, vodnik reševalnega psa,….

Igrica Pikec Ježek in gasilko Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU pa je razveselila tudi učence na OŠ Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Prireditev ob zaključku državnega natečaja bo izvedena 18. maja 2016, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Na Gorenjskem so med sodelujočimi trije prejemniki nagrad na državnem natečaju, ki se bodo udeležili zaključne prireditve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

21 ŠTEFELIN.pdf (PDF datoteka)

22 LIPIȌAR.pdf (PDF datoteka)

23 BEKTAŠEVIƆ.pdf (PDF datoteka)

24 KRMELJ.pdf (PDF datoteka)

25 PODOBNIK.pdf (PDF datoteka)

31 VUKOJEVIȌ.pdf (PDF datoteka)

32 BIŠČŒEVIȆ.pdf (PDF datoteka)

33 MIJATOVIƆ.pdf (PDF datoteka)

34 HOSTNIK.pdf (PDF datoteka)

34 RAVNIKAR.pdf (PDF datoteka)

41 URH.pdf (PDF datoteka)

42 URH.pdf (PDF datoteka)