Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »predor Ljubelj 2016« (11. 5. 2016)

V petek 6. maja 2016 je v predoru Ljubelj potekala vaja zaščite, reševanja in pomoči v organizaciji upravljavca predora Ljubelj Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Šlo je za napovedano, kombinirano, enodnevno vajo manjšega obsega, ki je bila izvedena v skladu z načrti in programom DRSI.Sodelujoči na vaji so bili:

V vaji je v vlogi vadbencev sodelovalo  83 oseb s 26 vozili.

Podpornega osebja je bilo cca. 14 oseb, 5 ocenjevalcev (Gasilska zveza Gorenjske in DRSI) in cca. 25 gostov in opazovalcev.

Vaja se je izvedla na podlagi predpostavke, da je v cestnem predoru prišlo do manjše prometne nesreče motornega kolesa in osebnega vozila pri čemer so bile poškodovane 4 osebe. Gasilci so ob prihodu takoj eliminirali možnost nastanka požara.

Vaja je bila razdeljena na dva dela:

Namen in cilji vaje so bili:

  1. preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih po dopolnjenem konceptu zaščite in reševanja za enocevni cestni predor z dvosmernim prometom Ljubelj na ravneh načrtovanja gasilskih enot, policije, ekip prve pomoči, nadzora predora, vzdrževalcev predora in upravljavca predora;
  2. preveriti načrte zaščite in reševanja v delih, ki se nanašajo na opazovanje, obveščanje in aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter vodenje izvajanja ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. Posebej se preveri obratni načrt upravljavca predora Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ter načrti dejavnosti pristojnih gasilskih enot in Policije, ki bodo sodelovali pri izvedbi vaje zaščite, reševanja in pomoči ob manjši prometni nesreči v predoru Ljubelj;
  3. preveriti ukrepanje gasilskih enot, enot Policije in ekip prve pomoči ob prihodu do južnega portala na slovenski strani predora in po prihodu na kraj nesreče;
  4. preveriti ukrepanje upravljavca ceste Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, nadzora predora - nadzornega centra DARS d. d.-PNC Hrušica, pooblaščenih vzdrževalcev GGD d. d. Kranj in Vigred Elektroinstalacije d. o. o. Visoko v zvezi z zagotavljanjem nadzora predora, video prenosa, označevanjem obvoznih poti, zagotavljanjem proste poti za intervencijska vozila ter za odvoz ponesrečenih oseb;
  5. preveriti ustreznost vodenja intervencije in vzpostavitev skupnega vodenja intervencije v smislu koordinacije med gasilskimi enotami, Policijo in ekipami prve pomoči;
  6. preveriti komuniciranje in sodelovanje med gasilskimi enotami, Policijo in ekipami prve pomoči ter delovanje zvez ZARE pred predorom, na portalnem območju ter v predoru Ljubelj, tudi s podporo mobilnega repetitorja;
  7. preveriti uporabo in delovanje predorske opreme in vgrajenih varnostnih sistemov, še posebej je treba preveriti pritisk vode v hidrantih in v predorskih gasilskih ceveh ter delovanje mobilnega repetitorja in sistema za stabilizacijo vozil;
  8. preveriti operativno usposobljenost in opremljenost gasilskih enot ter oskrbo poškodovanih oseb;
  9. operaterjem CUVP Dragomelj zagotoviti možnost usposabljanja za prevzem nalog upravljanja s predorom Ljubelj (prevzem od DARS d.d. – PNC Hrušica predvidoma v obdobju junij-julij 2016).

 

Skladno s cilji in namenom vaje je bila posebna pozornost namenjena:

Z namenom ohranjanja ustreznega nivoja pripravljenosti za ukrepanje ob resničnih nesrečah je bila tokratna vaja namenjena predvsem vzdrževanju kondicije – torej urjenju postopkov določenih z načrti ZiR, Načrtom obveščanja in  aktiviranja gasilskih enot ob nesreči v predoru Ljubelj in Operativnim gasilskimi načrtom posredovanja on nesreči v predoru Ljubelj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE