Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb za NZiR ob nesreči v predoru (26. 4. 2016)

Javno zbiranje predlogov in pripomb - predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0 (25. 4. 2016).

Izpostava URSZR Kranj je izdelala predlog novega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Nov predlog Načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0. je bil izdelan predvsem zaradi odprtja novega enocevnega predora v Gorenjski regiji – Sten na obvoznici Škofja Loka. Hkrati so bili dopolnjeni tudi nekateri podatki za predora Karavanke in Ljubelj.

Morebitne predloge in dopolnitve na predlog načrta ZiR posredujete najkasneje do 31. maja 2016 na elektronski naslov: gp.kr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE