Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju (11. 4. 2016)

Objavljamo Oceno ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju Gorenjske regije, verzija 2.0.


Ocene ogroženosti in dopolnjene ocene ogroženosti za Gorenjsko regijo, ki jih izdeluje Izpostava URSZR Kranj se nahajajo na spletni strani pod menijem Regijske ocene ogroženosti oziroma na naslednji povezavi: Regijske ocene ogroženosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE