Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh (27. 3. 2016)

Objavljamo Oceno ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, verzija 1.0.


Ocene ogroženosti in dopolnjene ocene ogroženosti za Gorenjsko regijo, ki jih izdeluje Izpostava URSZR Kranj se nahajajo na spletni strani pod menijem Regijske ocene ogroženosti oziroma na naslednji povezavi: Regijske ocene ogroženosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE