Facebook
Twitter
YouTube

Ko narase Sora, vklopi Soro (21. 1. 2016)

Dopolnjen sistem javnega alarmiranja in obveščanja v občini Škofja Loka.

Gasilsko poveljstvo občine Škofja Loka in Štab Civilne zaščite občine Škofja Loka sta v sodelovanju z lokalnim Radiom Sora pred kratkim nadgradila sistem javnega alarmiranja v primeru velike naravne ali druge nesreče v občini Škofja Loka.

Sirene sistema javnega alarmiranja so namenjene obveščanju in alarmiranju prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanju napotkov za osebno in vzajemno zaščito.

V občini Škofja Loka so na podlagi izkušenj, predvsem zaradi medlega odziva prebivalcev na zvok siren na ogroženem območju, nadgradili sistem javnega alarmiranja z glasovnimi obvestili preko radijskih frekvenc lokalnega Radia Sora. Ob sprožitvi siren namreč poseben program, ki so ga razvili radijski tehniki, omogoča gasilcem in civilni zaščiti neposredni vklop v radijsko frekvenco, na kateri se ne glede na uro takoj začne predvajati glasovno obvestilo o nevarnosti in navodila, kako ukrepati. Tako predvajana opozorila se v rednih intervalih ponavljajo do konca nevarnosti. Prebivalci občine Škofja Loka naj ob sprožitvi siren takoj preklopijo na frekvenco Radia Sora.

Glavna pobudnika nadgradnje sistema javnega alarmiranja v občini Škofja Loka sta poveljnik Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka, Andrej Štremfelj in poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Škofja Loka, Nikolaj Kržišnik.

Občina Škofja Loka je za svoje prebivalce pripravila poseben letak, s katerim je svoje občane seznanila z nadgradnjo sistema javnega alarmiranja (letak objavljamo v prilogi).

Takšno nadgradnjo sistema javnega alarmiranja pozdravlja tudi poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko in vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Jernej Hudohmet in ga priporoča tudi ostalim občinam, ki imajo možnost sodelovanja z eno od lokalnih radijskih postaj. »Ljudje niso več navajeni siren in ne znajo več ustrezno ravnati, ko se te oglasijo. Zato je predvajanje opozoril preko radijskih postaj ob velikih naravnih in drugih nesrečah izredno pomembno za obveščanje javnosti. Do sedaj je bila sicer težava, da ponoči na manjših radijskih postajah zaradi sodobne tehnologije sploh ni več potrebe po prisotnosti zaposlenih,« je dejal Hudohmet. (povzeto po članku: Ko narase Sora, vklopi Soro, objavljenem v Gorenjskem Glasu, dne 8.1.2016).

Celoten članek: 
http://www.gorenjskiglas.si/article/20160111/C/160119969/1082/1036/ko-narase-sora--vklopi-soro-

Vir: Gorenjski Glas. 8.1.2016

    

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE