Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev Regijskega načrta ZiR ob potresu (15. 12. 2015)

Javna predstavitev prenovljenega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, Verzija 5.0.

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št 24/12) Izpostava URSZR Kranj objavlja javno predstavitev odobrenega in sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, Verzija 5.0.

 Vsi zainteresirani si lahko Regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Gorenjsko regijo, Verzija 5.0 ogledajo od 18. 12. 2015 do 18. 1. 2016 vsak delovni dan na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podportalu Izpostave URSZR Kranj: http://www.sos112.si/kranj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE