Facebook
Twitter
YouTube

Izvajanje vaj, usposabljanj, urjenj reševalnih služb v TNP (28. 11. 2015)

Zabeležka sestanka o izvajanju vaj, usposabljanj, urjenj reševalnih služb na območju Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), na Bohinjskem jezeru, na Savi Bohinjki in v Mostnici.

Dne 19.11.2015 je na skupno pobudo Triglavskega narodnega parka in Izpostave URSZR Kranj potekal sestanek s predstavniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ter občin z namenom sistemske ureditve področja izvajanja usposabljanj, urjenj in vaj zaščite in reševanja na območju TNP, predvsem na področju vodnih teles.
Na sestanku so bile predstavljene zakonske omejitve na eni strani in nujne potrebe po usposabljanjih različnih reševalnih služb, katerih pripadniki se morajo redno usposabljati tudi na varovanih območjih, da lahko ob nesrečah učinkovito in čim bolj varno rešujejo. Skupni cilj vseh udeleženih pa je, da bi s svojimi aktivnostmi čim manj obremenjevali okolje in turizem.

Zapisnik sestanka, vzorec elaborata za izvedbo usposabljanja ter napotke za zaustavitev širjenja invazivne školjke »potujoče trikotničarke« objavljamo v prilogi.

Napotki za zaustavitev širjenja invazivne školjke »potujoče trikotničarke« so objavljeni tudi v rubriki Obvestila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE