Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (24. 11. 2015)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.


V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2015-1-DGZR, z dne 13. 11. 2013), ki bodo podeljena ob dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 20. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 27.1.2015, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2016 podelil:

 -       1 nagrado – kipec Civilne zaščite,

-       14 priznanj – plaketa Civilne zaščite

-       24 priznanj – zlati znak Civilne zaščite

-       48 priznanj – srebrni znak Civilne zaščite

-       94 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite.

Predloge za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade pošljite na priloženih obrazcih v:

 - papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) na naš naslov: Izpostava URSZR Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,

 - elektronski obliki (na obrazcu A in/oz. B, v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.kr@urszr.si,  najkasneje do 14. januarja 2016.

Prosimo, da upoštevate omenjeni datum, ker se predloge za priznanja vpisuje v aplikacijo Priznanja CZ le določen čas. Za dodatne informacije vam je na voljo naša sodelavka Martina Dragoš Grims (tel.: 04/2817 335, e-naslov: martina.dragos.grims@urszr.si).

 

PRILOGA

- dopis URSZR

- preglednica razpisanih priznanj za leto 2016

- predlog za posameznika

- predlog za organizacijo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis URSZR (PDF datoteka)

Preglednica razpisanih priznanj za leto 2016 (PDF datoteka)

Predlog za posameznika (Word datoteka)

Predlog za organizacijo (Word datoteka)