Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »Predor Sten 2015« (24. 9. 2015)

Obveščamo vas, da bo v soboto, 26. septembra 2015, potekala enodnevna - napovedana – kombinirana vaja »PREDOR STEN 2015«, v občini Škofja Loka.

INFORMACIJA O VAJI »PREDOR STEN 2015«

 Organizacija vaje

Vaja se izvede z namenom preverjanja pripravljenosti za ukrepanje ob prometni nesreči s požarom v novem enocevnem cestnem predoru z dvosmernim prometom Sten na poljanski obvoznici Škofje Loke. Praktična vaja bo enodnevna, napovedana in kombinirana.

Zaradi novega cestnega predora Sten na škofjeloški obvoznici sta bila v sklopu priprav na vajo poleg ocen ogroženosti izdelani osnutek nove verzije Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0, osnutek Obratnega načrta zaščite in reševanja ob nenadnih, nepričakovanih, nenadzorovanih dogodkih v predoru Sten na poljanski obvoznici Škofje Loke, osnutek Načrta obveščanja in aktiviranja gasilskih enot in osnutek SOP ReCO Kranj ob nesrečah v predoru Sten.

Eden od pričakovanih rezultatov vaje je tudi preverjanje osnutkov načrtovanih rešitev na vseh nivojih, izkušnje pridobljene na vaji bodo uporabljene pri nadgradnji načrtov in celotnega koncepta ukrepanja ob nesrečah v predoru Sten.

 Vajo organizirajo:

 

Namen in cilji vaje so:

  1. preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz predlogov načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih za enocevni cestni predor Sten na vseh ravneh načrtovanja. Predlogi načrtov se preverijo predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodenje izvajanja ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči.
  2. preveriti organiziranje in ukrepanje enot za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in organov ob prihodu na kraj nesreče oziroma na oba portala predora,
  3. preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost ter skupno vodenje in delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v predoru Sten, predvsem:

-  postavitev, organizacijo in delovanje sprejemnega mesta ter poveljniškega mesta oziroma mesta skupnega vodenja intervencije,

-  reševanje oseb v predoru in potek evakuacije,

-  ukrepanje služb nujne medicinske pomoči pri nudenju zdravstvene oskrbe večjega števila poškodovanih,

-  organiziranje in vodenje zbirnega centra za evakuirane potnike;

4. preveriti postopke aktiviranja prikolice za množične nesreče in organizacijo delovanja mesta zdravstvene oskrbe na terenu;

5. preveriti načine skupnega vodenja evidenc o poškodovanih in drugih udeleženih v nesreči;

6. preveriti ukrepanje upravljavcev in pooblaščenih vzdrževalcev cest in predora ter Policije v zvezi z zagotavljanjem in označevanjem obvoznih poti ter zagotavljanjem proste poti za intervencijska vozila ter za odvoz ponesrečenih oseb;

7. preveriti poznavanje in uporabo radijskih zvez v smislu večnivojskega komuniciranja pri vodenju intervencije ob množični nesreči, delovanje zvez ZARE v in izven predora, možnost direktne komunikacije med poveljniškim mestom, ReCO Kranj in CUVP Dragomelj;

8. preveriti operativno usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah v cestnem predoru Sten;

9. povečati usposobljenost za usklajeno delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, zlasti gasilskih in drugih reševalnih enot;

10. povečati usposobljenost za usklajeno nudenje psihološke in psihosocialne pomoči udeleženim v nesreči;

11. preveriti pripravljenost operaterjev v CUVP Dragomelj za posredovanje ob nesrečah;

12. preveriti ustreznost načrtovanih lokacij za pristanek helikopterjev.

Predpostavka vaje

Vaja se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da se je v cestnem predoru z dvosmernim prometom Sten zgodila huda prometna nesreča z udeležbo avtobusa in več drugih vozil. Večje število oseb je poškodovanih, na enem vozilu postopno pride do požara. V predoru je ujeta kolona vozil. Center za upravljanje in vodenje prometa Dragomelj (CUVP Dragomelj), ki izvaja nadzor nad predorom, o nesreči obvesti Regijski center za obveščanje Kranj, klici na številko 112 pričnejo prihajati tudi s strani oseb, ki so ujete v predoru. Regijski center za obveščanje Kranj prične izvajati postopke obveščanja in aktiviranja.

Izvedba vaje

Vaja bo izvedena v soboto, 26. septembra 2015. Pred praktično izvedbo vaje se izvede Seznanitev vodij sodelujočih enot, služb in organov z okvirnim potekom vaje ter varnostnimi ukrepi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE