Facebook
Twitter
YouTube

Orjaški dežen - invazivna tujerodna rastlina (16. 7. 2015)

Orjaški dežen – ubežnica z vrtov

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je velika kobulnica, ki izvira iz zahodnega Kavkaza. V Evropo so ga prinesli že v 19. stoletju. Gojili so ga predvsem v botaničnih vrtovih in na velikih posestvih, vendar je marsikje prestopil meje vrtov in se začel širiti v okolici. Zaradi strupenega rastlinskega soka, ki povzroča na koži alergije, je orjaški dežen velika grožnja za ljudi. Poleg tega lahko preraste obsežne površine, na katerih zaradi velikih listov s senčenjem spodnjih plasti onemogoči rast domorodnih rastlin.

Invazivna tujerodna vrsta 
ali invazivka (invasive alien species): tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko raznovrstnost (definicija Svetovne zveze za varstvo narave – IUCN). Konvencija o biološki raznovrstnosti v svoji definiciji kot invazivne opre­deljuje le tiste tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste.

Več informacij na povezavi: http://www.tujerodne-vrste.info/projekt/projekt-thuja-2/orjaski-dezen/

Vir: Zavod Symbiosis
foto: Zavod Symbiosis

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Orjaški dežen (PDF datoteka)

Orjaški dežen - opis (PDF datoteka)

Orjaški dežen - kako ga prepoznamo (PDF datoteka)